Dodatnie tokena WFLR do Metamask

 GRATULACJE ! Token WFLR został dodany do portfela