Blog

Droga Flare Network do FAssetów

Graphic design by Mateusz Skrzypiec [X: @nikodemfocus]

Autor: Andrzej Mackowiak 07.02.2024r.

1. Wstęp

Twórcy sieci Flare od początku wykazują niezachwianą determinację w realizacji swojej misji, jaką jest umożliwienie bezpiecznej interoperacyjnościmiędzy sieciami blockchain. Interoperacyjność oznacza, że użytkownicy mogą bezproblemowo przesyłać aktywa i informacje między różnymi sieciami bez potrzeby korzystania z pośredników.

2. Czym jest System FAssets

Źródło: www.flare.network

3. Komponenty systemu FAssets

Aby system FAssets mógł powstać, niezbędne było wprowadzenie protokołów, za pomocą których ma on funkcjonować. Rygorystyczne i skrupulatne testy, a później wprowadzenie protokołów takich jak Flare Time Series Oracle, State Connector czy nadchodzący protokół LayerCake, torują drogę do osiągnięcia zamierzonego celu sieci Flare, czyli bezproblemowej i bezpiecznej interoperacyjności dla blockchainów przy użyciu Systemu FAssets.

Źródło: https://flarelabs.org

Źródło: https://flarelabs.org

Źródło: https://flarelabs.org
 
 
Protokół LayerCake zapewni natomiast bezpieczną i chronioną wymianę międzyłańcuchową, rozwiązując w ten sposób dwa główne problemy, z którymi boryka się dziś świat kryptowalut. Chodzi o wspomnianą wcześniej interoperacyjność oraz kompozycyjność międzyłańcuchową, która pozwala programistom łączyć funkcjonalności z różnych łańcuchów, aby budować innowacyjne aplikacje (podobnie jak można łączyć klocki Lego). Dzięki protokołowi LayerCake będzie można przenosić FAssety do innych ekosystemów. Zaletami protokołu są jego szybkość, wydajność, skalowalność i bezpieczeństwo.

https://flarelabs.org/

 • Przesyłanie aktywów między różnymi blockchainami: Protokół LayerCake może być używany do przesyłania zasobów między różnymi blockchianami, takimi jak Ethereum i Solana. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z zalet różnych rozwiązań, takich jak szybkość, skalowalność i bezpieczeństwo.
 • Tworzenie swapów międzyłańcuchowych: Protokołu LayerCake można używać do tworzenia swapów międzyłańcuchowych, które stanowią łatwą i wydajną wymianę aktywów pomiędzy różnymi blockchianami.
 • Zapewnienie płynności zdecentralizowanym giełdom: Protokół LayerCake może służyć do zapewnienia płynności zdecentralizowanym giełdom. Umożliwi to giełdom oferowanie szerszej gamy aktywów i lepszych cen dla użytkowników.
 • Umożliwienie gier między-blockchainowych: Protokół LayerCake można wykorzystać w branży gamingowej,umożliwiając graczom korzystanie z ich zasobów w grach na różnych blockchainach.
 • Umożliwienie płatności międzyłańcuchowych: Protokół LayerCake można wykorzystać do umożliwienia płatności między blockchainami w różnych walutach cyfrowych.

4. Role w systemie FAssets

Do tej pory poznaliśmy takie role na sieci Flare jak FTSO Signal Provider czy Validator. Jednostki ktore przyjmuja zarówno jedna jak i druga role jednocześnie nazywani są INFRASTRUCTURE PROVIDER (Dostawcami Infrastruktury). Wraz z pojawieniem się systemu FASSETS pojawia się również nowe role na sieci. W systemie FAssets wystepuja cztery główne role. Każda rola ma inny zakres obowiązków związanych z zapewnieniem sprawnego działania systemu. (Ze wzgledu na czestym wystepowaniu pojec w języku angielski, bede poslugiwal sie oginalnymi nazwami rol).

 • a) Minting: Depozyt aktywów bazowych pod adresem Agenta w zamian za równowartość FAssets pomniejszoną o opłatę za tworzenie monet. Opłata za tworzenie monet jest dzielona między Agenta i pulę zabezpieczeń, która otrzymuje opłaty w postaci FAssets. Podczas tej operacji użytkownicy nazywani są „minters”.Minter emituje tokeny FAsset przy użyciu tokenów bazowych. Redeemer zwraca FAssets, aby odzyskać tokeny bazowe.
 • b) Redeeming (wykupywanie): Zwracanie FAssets do systemu w zamian za równowartość aktywów bazowych, opłaconych z adresu agenta. Jeśli agent nie zapłaci aktywów bazowych na czas, system FAssets wypłaci wykupującemu z skarbca lub puli zabezpieczeń plus premię. Aby zapewnić, że wykup zawsze będzie możliwy, nawet po wahających się zmianach cen, łączna wartość zabezpieczeń zawsze jest wyższa niż wartość zabezpieczonych FAssets. Podczas tej operacji użytkownicy nazywani są redeemers “rendeemers”.
 • Agent : Agent pomaga tworzyć i zwracać tokeny FAsset. Agenci blokują zabezpieczenia w celu emisji aktywów FAsset. Utrzymują aktywa podstawowe ($BTC,$XRP,$DOGE), w czasie gdy emitowane FAssets są w cyrkulacji. Agenci zarządzają kontem, które posiada aktywa podstawowe. Dostarczają główną część zabezpieczenia oraz wypłacają aktywa podstawowe, gdy użytkownicy je wykupują. Aby agenci mogli uczestniczyć w systemie FAssets, muszą zostać zweryfikowani przez governance oraz uzyskać weryfikację KYC. Po zweryfikowaniu agenta jego adres zarządzania jest dodawany do listy Agentów dopuszczonych.
 • Collateral Providers (Dostawcy zebezpieczeń) Każdy może uczestniczyć w systemie FAssets, udostępniając natywne tokeny $FLR / $SGB puli zabezpieczeń Agenta i tym samym zostając Dostawcą Zabezpieczeń. Dopóki te tokeny pozostają zablokowane w puli, dostawca zabezpieczeń otrzymuje udział w każdej opłacie generowanej przez mintowane FAssets z wykorzystaniem tej puli.
 • Liquidator: Gdy zabezpieczenia Agenta spadają poniżej wymaganego minimum, przechodzi on w stan likwidacji. W tym stanie Likwidatorzy przesyłają FAssets do systemu w zamian za zabezpieczenia z skarbca agenta i puli zabezpieczeń. Otrzymane zabezpieczenia mają taką samą wartość jak wysłane FAssets plus premia. FAssets wysyłane przez likwidatorów są spalone, co zmniejsza ilość FAssets, którą musi zabezpieczać zabezpieczenie agenta. Po tym, jak zabezpieczenia agenta przekroczą próg bezpieczeństwa, stan likwidacji kończy się. Każdy może zostać likwidatorem, przyczynić się do stabilności systemu FAssets i jednocześnie zarabiać nagrody.
 • Challenger: Jeśli Agent nadużyje systemu, Challenger (jednostyka kwestionująca) może przedstawić dowód potwierdzający w wyniku czego Agent zostanie ukarany. Monitorują oni podstawowy adres Agenta w celu wykrycia nielegalnych transakcji, które zmniejszają ilość aktywów bazowych poniżej współczynnika zabezpieczania. Gdy Challengerzy wykryją nielegalną transakcję, dostarczają dowód do systemu FAssets w zamian za nagrodę z skarbca agenta. Następnie agent naruszający zasady przechodzi w stan pełnej likwidacji, a skarbiec agenta jest trwale zablokowany przed nowymi wybijaniami. Każdy może zostać challengerem, przyczynić się do stabilności systemu FAssets i jednocześnie zarabiać nagrody.

5. Szczegóły funkcjonowania systemu FAssets

FAssetem może być każdy token wspierany przez system dostarczania danych na Flare — FTSO. Obecnie protokół FTSO obsługuje 18 par tokenów w odniesieniu do USD, z czego 4 tokeny nie posiadają funkcji smart kontrakt- są to: XRP, DOGE, BTC, LTC, XLM. Jak wspomniałem wcześniej, wkrótce doczekamy się aktualizacji protokołu FTSO, która zapewni dostęp do tysięcy par walutowych. Oznacza to, że potencjalnie każde aktywo bez smart kontraktów może zostać wciągnięte do systemu FAssets.

 • Gwarancję rekompensaty z zablokowanego zastawu w przypadku, gdyby wymiana FAssetów na aktywa podstawowe nie była możliwa.
 • Community Collateral Pool — Pula Zabezpieczeń Społeczności
 • Współczynnikami zabezpieczenia
 • Sposobem pozyskania ceny z systemu FTSO
 • Dla sieci Songbird — SGB
 • Zablokowane — Tokeny pełnią jedynie rolę dowodu własności części zabezpieczenia w puli i nie mogą być przenoszone ani wymieniane.
 • Zablokowane z powodu zadłużenia (Debt-locked): Tokeny odpowiadające kwocie opłat niższej niż zadłużenie dostawcy nie mogą być przeniesione, ponieważ musiałyby przenosić zadłużenie ze sobą. Gdy do puli wpłyną nowe opłaty, niektóre wcześniej zablokowane z powodu zadłużenia tokeny staną się transferowalne. Tokeny te mogą również stać się transferowalne poprzez dodanie aktywów FAsset do puli, co częściowo lub całkowicie pokryje zadłużenie z opłat.
 • Dostawcom wchodzącym do puli z istniejącymi opłatami przypisywane jest Zadłużenie Opłat.
 • Kwota opłat, którą dostawca może faktycznie wypłacić z puli, jest obliczana poprzez odjęcie jego zadłużenia od całkowitej kwoty opłat w puli.
 • Kiedy dostawca wypłaca sobie swoje udziały w opłatach, jego zadłużenie zwiększa się o tę samą kwotę.

Opracowanie własne

6. Jakie korzyści niesie za sobą System FAssets

System FAssets ma potencjał do znaczącego zwiększenia wartości i płynności tokenów bez smart kontraktów, otwierając drzwi do szerszego udziału w rozwijającej się przestrzeni zdecentralizowanych finansów.

 • Bezpośredni system: Brak konieczności korzystania z pośredników.
 • Nowe możliwości: Otwiera dostęp do zdecentralizowanych aplikacji, takich jak DeFi i NFT, dla posiadaczy tokenów bez smart kontraktów.
 • Przenoszenie między blockchainami: Ułatwia łatwiejsze i bezpieczniejsze przenoszenie aktywów na inne blockchainy.
 • Płynność : Aktywami FAssets można handlować na zdecentralizowanych giełdach, dzięki czemu są płynne i łatwe do wymiany na inne aktywa.
 • Interoperacyjność: zasoby FAssets można przenosić między różnymi łańcuchami bloków, dzięki czemu są one interoperacyjne i dostępne dla szerszego grona użytkowników.
 • Skalowalność : zestawy FAssets są zaprojektowane tak, aby były skalowalne, co oznacza, że ​​można ich używać do reprezentowania dużej liczby zasobów.
 • Przystępność : zestawy FAssets są stosunkowo niedrogie w użyciu.
 • Możliwość uczestniczenia w DeFi . Posiadacze mogą jednocześnie uczestniczyć w DeFi, uzyskując dodatkowy zysk. (np. poprzez dodanie FAsset do puli płynności DEX lub na platformie pożyczkowej.)
 • Możliwość zarabiania na aktywach bazowych . Otrzymane tokeny FLR kwalifikują się do miesięcznych zrzutów, a następnie mogą zostać przekazane do FTSO, Zastejkowane lub dostarczone do systemu jako zabezpieczenie dla FAssetów w celu uzyskania opłat od aktywów bazowych (np. XRP, BTC, Doge).
 • Wzrost wartości tokenów FLR. Im większe zapotrzebowanie na minotwanie aktywów FAssets, tym więcej zabezpieczeń w postaci FLR/SGB będzie wymagał system, co ostatecznie doprowadzi do wzrostu wartości natywnych tokenów.

7. Gdzie aktualnie jestesmy z FAssetami

System FAssets jest obecnie w fazie prywatnych testów, gdzie tworzone są narzędzia służące do śledzenia scenariuszy testowych z udziałem wielu Agentów w sieciach Coston i XRP Testnet.

8. Zakończenie

Przełomowe rozwiązania wymagają czasu na solidne testowanie i stopniowe wdrażanie. W przeciwnym razie jeden błąd może zniweczyć szansę na ich wprowadzenie i ewentualny sukces. Budowa tak innowacyjnego rozwiązania jak system FAssets to zadanie niezwykle trudne i złożone, wymagające zastosowania wcześniej sprawdzonych protokołów oraz odpowiednie zaprojektowanie systemu zabezpieczeń.

2024 FCX Focus All Rights Reserved