Blog

Flare Network z czym to się je?

Wstęp

W ostatnim czasie wiele mówi się o Flare Network i jej rewolucyjnym potencjale dla całego rynku kryptowalut. Temat ten jest dość zawiły a co za tym idzie niełatwy do opanowania w szczegółach, z tego też względu często w przestrzeni pojawiają się dość mylące komentarze na temat sieci. Ekosystem Flare zyskał na popularności, przede wszystkim dzięki bardzo oczekiwanej i udanej dystrybucji tokena FLR. Aktualnie sieć jest już w pełni funkcjonalna i dostępna dla wszystkich, którzy chcą z niej korzystać, budować lub uczestniczyć czy po prostu brać udział w comiesięcznej dystrybucji tokena FLR – która de facto potrwa jeszcze przez 35 kolejnych miesięcyi.

Sieć Flare warto poznać dokładniej z wielu powodów. Czy to ze względów spekulacyjnych czy technologicznych. W obu tych przypadkach znajdą się entuzjaści. W niniejszym artykule przyjrzymy się sieci w całości , jej głównym funkcjom, tokenomii czy potencjałowi oraz udowodnimy że nie jest to zarówno „klon Ethereum” ani „XRP ze smart kontraktami”. Zapraszamy do zapoznania się artykułem.

Geneza sieci Flare

Zespół założycieli sieci Flare:

Hugo Philion – który jest dyrektorem generalnym projektu. Zdobył doświadczenie w zarządzaniu portfolio klientów, pracując jako menedżer portfolio pochodnych towarowych (commodity derivates). Posiada również stopień magistra nauk ścisłych z dziedziny uczenia maszynowego z Uniwersytet College of London, gdzie spotkał się z innymi współzałożycielami.

Sean Rowan – jest drugim współzałożycielem sieci Flare. Ukończył Uniwersytet College of London, uzyskując stopień magistra nauk ścisłych w dziedzinie uczenia maszynowego. Sean pracował nad wieloma projektami blockchain od 2015 roku, w tym nad budową bezpiecznych protokołów komunikacyjnych dla pojazdów, wykorzystujących infrastrukturę klucza publicznego opartą na blockchainie. Obecnie jest dyrektorem technicznym Flare.

dr Nairi Usher – Jest ona obecnie głównym naukowcem w Flare Network i posiada tytuł magistra nauk ścisłych w fizyce oraz doktorat z informatyki kwantowej na UCL. Przed utworzeniem sieci Flare, dr Nairi pracowała z firmą Siemens, tworząc aplikacje medyczne i rozpoznawanie obrazów z wykorzystaniem algorytmów kwantowych.

Oprócz założycieli, w sieci Flare pracuje duża grupa pracowników, inżynierów, finansistów czy menadżerówi.

Historia Flare Network sięga aż do 2017 roku, kiedy to trójka pierwotnych założycieli postanowiła rozwiązać problem braku interoperacyjności między blockchainami w sposób który nie wymagałby zaufania do drugiej strony (ang. trustless).

Początkowo celem twórców było „tylko” dodanie funkcjonalności smart kontraktów do sieci, które ich nie posiadały – takich jak XRPii, Doge czy Litecoin. Wraz z upływem czasu Flare Network otrzymało wsparcie finansowe od takich firm i osób jak Rippleiii, Algorandiv czy Securitize, Digital Currency Group, Kinetic Capital, Charlie Lee i Do Kwan. Obecnie sieć Flare ma 19 inwestorów, umożliwiło to dalszy rozwój projektu bez finansowania ze sprzedaży tokena. Od początku powstania projektu koncepcja znacznie się rozwinęła. Z hasła “Unlock the Value”, które przedstawiało wizję odblokowania wartości z blockchainów, które nie posiadają natywnych smart kontraktów, przekształciło się w główne hasło sieci, które obowiązuje dzisiaj – “Connect Everything”. To znaczy, połączenie i umożliwienie łatwej interakcji między wszystkimi blockchainamiv.

Czym jest Flare Network?

Flare Network jest blockchainem warstwy pierwszej wykorzystujący Ethereum Virtual Machine, dzięki temu programiści mają możliwość budowania interoperacyjnych aplikacji z wykorzystaniem najpopularniejszego obecnie standardu programowania smart kontraktów. EVM jest to oprogramowanie, które pomaga w wykonaniu i wdrożeniu inteligentnych kontraktów na blockchainie Ethereum. Maszyna wirtualna Ethereum zapewnia również środowisko programistom do budowania zdecentralizowanych aplikacji (DApps). W sieci Flare, EVM pełni tę samą rolę, wykonując inteligentne kontrakty i hostując DApps. To sprawia, że sieć jest przyjazna dla deweloperów Ethereum używających najpopularniejszego jezyka programowania w świecie blockchian – Solidity.

Połączenie EVM umożliwia również wprowadzenie nowych użyteczności i modeli monetyzacji, poprzez proste oferowanie zdecentralizowanego dostępu do wysokiej jakości danych.

Mimo iż Flare Network wykorzystuje EVMi to nieużywa tego samego konsensusu co Ethereum. Zamiast Proof of Stake, sieć Flare działa zgodnie ze standardem FBA (Federated Byzantine Agreement). Konsensus w sprawie zatwierdzenia transakcji osiągany jest poprzez walidujące węzły (walidatorów) za pomocą wariantu konsensusu Avalanche o nazwie Snowman++ii. Dzięki temu wariantowi, cała sieć jest bardzo bezpieczna przed atakami ze strony szkodliwych aktorów oraz odporna na ataki Sybil. Kolejną zaletą tego rozwiązania jest również szybkość weryfikacji transakcji oraz ich koszt. Całość można porównać poniekąd do konsensusu który mamy na sieci XRP Ledger. Ta kombinacja protokołu konsensusu nazywana jest FCP (Flare Consensus Protocol)iii.

Flare Network składa się z dwóch głównych interoperacyjnych protokołów: State Connector i FTSO (Flare Time Series Oracle), umożliwiają one tworzenie mostów między różnymi blockchainami. Protokoły te pozwalają programistom tworzyć ekosystemy stabilnych i zdecentralizowanych i interoperacyjnych aplikacji, które wykorzystują dane z innych blockchainów i całego internetu.

State Connector jest to inteligentny kontrakt umożliwiający sieci Flare zbieranie danych z dowolnego połączonego blockchaina. Robi to w sposób zdecentralizowany i bezpieczny, wykorzystując niezależnych dostawców tzw. Atestiation Providers. Ci dostawcy niezależnie pobierają dane z interesującego blockchaina. Sieć Flare publikuje te dane, gdy jest wystarczające porozumienie (konsensus) co do ich poprawnościi.

 

Flare Time Series Oracle (FTSO) to kolejna funkcja zbierania i weryfikacji danych między łańcuchami w sieci Flare. W przeciwieństwie do protokołu State Connector, FTSO zbiera dane związane z określonym czasem. FTSO wykorzystuje niezależnych dostawców danych, aby zapewnić, że zbieranie danych jest zdecentralizowane i bezpieczne. Dane dotyczące określonego czasu mogą pochodzić z takich miejsc jak np. giełdy kryptowalut. Następnie są one automatycznie ważone w zależności od siły głosu dostawcy informacji. Mediana jest obliczana w celu wyprodukowania szacunku, który może być użyty na sieci Flare, gdy dane zostaną określone i zatwierdzonei.

 

Dzięki połączeniu tych dwóch protokołów zdecentralizowane aplikacje mogą korzystać z informacji w czasie rzeczywistym na wszystkich blockchainach. Ponadto, sieć skupia się na dostarczaniu danych wejściowych dla platform DeFi. Dotychczas standardowe zdecentralizowane systemy miały trudności z uzyskaniem konsensusu, dlatego sieć Flare i jej funkcjonalność są bardzo oczekiwane w branży blockchain.

Aby zapewnić interoperacyjność, sieć Flare musiała najpierw zintegrować swoją sieć z EVM. Następnie zaczęła go używać do konwertowania inteligentnych kontraktów napisanych w wyższych językach na coś, co komputery mogły zrozumieć. Wszystko to umożliwia uruchamianie tzw. inteligentnych kontraktów Turing-completei. Są to inteligentne kontrakty, które maszyny mogą wykonywać samodzielnie, z odpowiednimi instrukcjami.

Co możliwe jest już dziś na sieci Flare?

Oto lista czterech głównych funkcjonalności sieci możliwych już dziś dzięki wykorzystaniu fundamentalnych protokołów State Connector oraz Flare Time Series Oracles. Funcjonalności te dostarczone są przez twórców sieci Flare i dostępne dla developerów już od samego startu sieci.

Zapewnianie niezawodnych zdecentralizowanych cen. Flare Time Series Oracle (FTSO), który wykorzystuje strukturę sieci do dostarczania wysoce zdecentralizowanych cen i serii danych dla aplikacji na Flare bez polegania na zcentralizowanych dostawcach.

Pozyskiwanie informacji z innych łańcuchów. Dzięki State Connector, informacje z innych łańcuchów mogą być bezpiecznie odczytywane i bezpiecznie używane na Flare.

 

Skalowalne inteligentne kontrakty oparte na EVM. Pozwalają na wykorzystanie istniejących narzędzi EVM i języka Solidity do uruchamiania każdej istniejącej lub planowanej aplikacji EVM na Flare.

Szybkie, tanie i przyjazne dla środowiska transakcje. Dzięki wykorzystaniu konsensusu typu Federated Byzantine Agreement oparte o protokół Avalanche w wersji Snowmann ++.

Na jakie funkcjonalności czekamy?

Poniżej dodatkowe funkcjonalności możliwe do wprowadzenia już dziś, są one natomiast rozwijane przez partnerów ekosystemu Flare.

Mosty dla tokenów bez funkcji smart-kontraktów. Nadanie funkcji smart-kontraktów takim jak BTC, XRP, DOGE i innym i umożliwienie im udziału w DeFi na sieci Flare oraz bridge’owanie ich do do innych sieci.

Bezpieczne bridge’owanie. Zapewnienie materialnego bezpieczeństwa assetów, szybkości i skalowalności przy bridge’owniu między sieciami z obsługą 

Komunikacja między sieciami za pomocą tzw. Relay’a. Zabezpieczona i postawiona bramka umożliwiająca przesyłanie informacji lub transakcji między wieloma sieciami blockchain. Zapewni bezpieczną interoperacyjność i komponowalność między sieciami.

Decentralizacja sieci Flare

Na ponad dwa miesiące przed dystrybucją tokenów FLR, sieć przekroczyła próg decentralizacji. Obecnie na głównej sieci (mainnet) działa 20 walidatorówi, w tym cztery prowadzone przez Fundację Flare, która kontroluje mniej niż 33% mocy walidacyjnej sieci. Pozostałe 16 walidatorów prowadzone jest przez partnerów, takich jak BlockdaemonHQ, Figment_io, Staked_us i Intotheblock. Równocześnie sieć przeszła w tryb beta, w którym działa do dziś. Szacowany czas operowania w tym trybuie to 6-9 miesięcyii, w zależności od rozwoju sieci. Każdy może uruchomić swój węzeł na sieci Flare i prowadzić z nią interakcje bez żadnych ograniczeń.

Tokenomia FLR

Token Flare (FLR), jest native tokenem Flare Network. Utworzono 100 miliardów tokenów FLR, natomiast nie są one dostępne od razu, 22.5% FLR zostało rozdysponowania między kluczowych interesariuszy sieci. 58% tokenów zostanie przekazane społeczności Flare w drodze airdropów. Następnie 19% zostanie przeznaczonych na zespół deweloperski, inwestorów i doradców. Ostatecznie Flare zarezerwował 22,5% tokenów na rozwój produktu i inwestycje.

Publiczna dystrybucja tokena FLR:

28,524,921,372

Pool na zachęty związane bridge’owniem Cross-chain :

20,000,000,000

Ilość tokenów w cyrkulacji w momencie startu sieci:

12,000,000,000

Pierwsza dystrybucja 4,28 mld tokenów FLR odbyła się 9 stycznia 2023 roku, została ona rozdzielona pośród uprawnionych posiadaczy XRP, którzy brali udział w migawce sieci w 2020 roku. Ilość 4,28 mld FLR stanowiło 15% tokenów przypisanych do społeczności XRP. Pozostałe 85% tokenów zostanie rozdystrybuowanych pomiędzy wszystkich posiadaczy zwrapowanych tokenów FLR czyli WFLR (wersji FLR ERC-20, która dodatkowo poszerza listę jego zastosowań). W comiesięcznych airdropach które trwąć będą przez kolejne 36 miesięcy po pierwszej dystrybucji, zgodnie z przegłosowaną przez społeczność poprawką FIP.01. Dzięki jej wprowadzeniu, pozostała część 85% tokenów przeznaczonych na airdrop będzie przyznawana między wszystkich posiadaczy WFLR, anulując pierwotne ustalenia, wg których resztę miała otrzymać tylko społeczność XRP, która brała udział w migawce sieci w grudniu 2020 roku.i

 

Inflacja na sieci Flare

Początkowa wysokość inflacja na sieci Flare wynosiła 10% stałej podaży. Inflacja została zmieniona w wyniku głosowania społeczności nad poprawką FIP.01. Teraz została zmieniona na 10% dostępnej podaży obiegu w pierwszym roku, 7% w drugim i 5% w trzecim roku. Dodatkowo inflacja jest ograniczona do 5 miliardów FLR rocznie. Oznacza to, że z czasem inflacja zmierzć będzie do 0%.

Przydział miesięcznej inflacji dla różnych stron wspierających sieć również został dostosowany. Każdego miesiąca 70% kwoty inflacji zostanie przekazane dostawcom danych Oracle Flare Time Series i udostępnione posiadaczom tokenów FLR, którzy im przekazali swoje głosy. Walidatorzy sieci otrzymują 20%, a dostawcy poświadczeń State Connector otrzymują 10%. Poprawka wprowadziła długoterminową pozytywną zmianę ekonomiki tokena.

Propozycja zmniejsza krótko oraz długoterminową inflację poprzez:

  • Obliczanie stopy inflacji na podstawie niższej dostępnej podaży zamiast pełnej „rozcieńczonej” podaży.

  • Obliczanie wypłaty puli zachęt opartej na niższej wartości 10% rocznie lub 3% rocznie w dostępnej podaży.

  • Ograniczenie inflacji do 5 miliardów tokenów rocznie.

To znacznie zmniejsza podaż w stosunku do pierwotnego schematu i długoterminowo inflacja zbliżać się będzie do zera procent.

Użyteczność tokena

  • Opłaty transakcyjne w celu zapobiegania atakom spamowym

  • Udział w zarządzaniu protokołem

  • Motywowane delegowanie do FTSO w celu wsparcia dostarczania niezawodnych zdecentralizowanych danych cenowych.

  • Zabezpieczenie w zewnętrznych dApps zbudowanych na Flare (np. F-assets)

Zalety

Sieć Flare posiada wiele pozytywnych cech, wiele z nich zostało już omówionych powyżej. Jednak warto pamiętać, że ma również pewne negatywne strony, które teraz omówimy.

Zacznijmy od pozytywnych aspektów. Pierwszym atutem sieci Flare jest jej zdolność do zapewnienia interoperacyjności między różnymi blockchainami. Jest to korzyść dla programistów i użytkowników blockchainów, ponieważ dzięki technologii Flare informacje mogą być przesyłane między wieloma blockchainami.

Niewątpliwym atutem sieci jest jej mechanizm konsensusu Byzantine Fault Tolerant gdzie w w przeciwieństwie do Proof of Stake, bezpieczeństwo sieci nie jest uzależnione od wartości tokena, a transakcje zatwierdzane są przez nody walidujące. Sam natywny token FLR służy natomiast do ochrony przed spamem. Dzięki takiemu rozwiązaniu Flare umożliwia skalowanie, szybkość transakcji oraz niski ich koszt. Są to niewątpliwe atuty które w połączeniu z EVM zapewniają odpowiednie środowisko do budowania DApps bez obaw o niekompatybilność kodu, (Turing-completeness), czy obaw o wysokie koszty deploymentu smart kontraktu.

Sieć ta jest bogata w funkcje, jak już wyjaśniono powyżej. Może również wprowadzić funkcjonalności inteligentnych kontraktów na blockchainy, które nie mają takiej możliwości. Sieć jest w pełni zdecentralizowana, a zatem może pochwalić się przewidywalnym, wiarygodnym systemem zarządzania oraz modelem dystrybucji. Projekt ten jest również wspierany przez duże i renomowane giełdy kryptowalut (o ile można je dziś nazwać renomowanymi).

Na pochwałę zasługuje również propozycja zmiany dystrybucji tokenów, dzięki której sieć ma szanse na szerszą adopcje, poza społeczność XRP oraz pozwoli projektowi uwolnić się od bycia zakładnikiem zcentralizowanych giełd które niewątpliwie wykorzystałyby sytuację posiadania olbrzymiej ilość tokenów zrzucając je sukcesywnie na rynek. (więcej o FIP.01i)

 

Sieć kanarkowa Flare – Songbird

Sieć Songbird działa sprawnie od kilkunastu miesięcy. Natywnym tokenem tej sieci jest SGB o podaży dużo mniejszej niż FLR ,bo tylko 15mld tokenów. Poza podażą i inflacją która wynosi 10% w roku pierwszym, 8% w drugim i 6% w roku trzecim, nie ma większej różnicy w mechanizmie działania sieci Songbird a Flare.

Dystrybucja SGB odbyła się we wrześniu 2021 roku, do uczestników orginalnej migawki sieci XRP w grudniu 2020 rokui. Songbird jest częścią ekosystemu Flare, ale w odróżnieniu od popularnego przekonania, nie jest to sieć testowa, ale sieć przeznaczona do testowania. Sieć testowa nosi nazwę “Coston Network”, a Songbird jest już pełnoprawną siecią produkcyjną, na której przeprowadzane są transakcje z użyciem prawdziwych pieniędzy i wartości. W przeciwieństwie do sieci testowej, nie można tu dowolnie tworzyć nowych tokenów ani zmieniać parametrów sieci.

Songbird jest nazywany “siecią kanarkową”, ponieważ wszystkie nowe rozwiązania, protokoły, koncepcje i projekty będą wprowadzane i testowane najpierw na tej sieci. Jest to jednak testowanie w realnym środowisku, a nie w sztucznym świecie, który nie odzwierciedla rzeczywistości. Dlatego też sieć Songbird jest zawsze bardziej zaawansowana technicznie niż sieć Flare, ponieważ wszystko, co nowe, musi najpierw zostać przetestowane na niej.

W ten sposób sieć Songbird przyczynia się do ulepszania ekosystemu Flare poprzez weryfikację i testowanie nowych rozwiązań w rzeczywistych warunkach. Jest to ważny element budowania zaufania użytkowników i zapewnienia bezpieczeństwa transakcji oraz inwestycji.

 

Społeczność Flare w Polsce.

Polska społeczność Flare wywodzi się w dużej części ze społeczności XRP, a to z tego względu że aktywni jej członkowie jako pierwsi mieli możliwość uczestnictwa w dystrybucji tokena FLR. Polską grupę o nazwie „Flare Network Polska” prowadzi grupa entuzjastów która śledzi projekt od samego początku czyli od jego ogłoszenia w połowie 2020 roku. Od tamtego czasu ludzie tworzący grupe aktywnie badają, monitorują rozwój oraz informują reszte społeczności o postępach i nowinkach.

https://t.me/AkademiaFlareNetworkPL

Grupa Flare Network Polska prowadzi jedyny w Polsce kanał na telegramie o tematyce ściśle związanej z ekosystemem Flare. Członkowie grupy edukują również społeczność na kanale YouTube Bull& Bear.

Na stronie internetowej grupy Flare Network Polska znajduje się szereg przydatnych narzędzi zarówno dla raczkujących w ekosystemie jak i starych wyjadaczy. Uwagę należy zwrócić na poradnik poruszania sie po ekosystemie jak i przydatny symulator dystrybucji tokenów FLR, który pozwala każdemu wyliczyć potencjalną ilość otrzymanych w przyszłości tokenów, w zależności od wybraniego scenariusza. Symulator od Flare Network Polska  przewidział w 99% wysokość pierwszego miesiąca dystrybucji tokenów, czyli 20% wielkości każdego portfela  uczestniczącego w dystrybucji. Według symulatora, na kolejny miesiąc przewiduje się około 19,5% dystrybucji. Zapraszam do zapoznania się z symulacja na kolejne zaplanowane 35 miesięcy dystrybucji.

https://focusflr.app

Na portalu grupy codziennie pojawiają się również aktualizowane informacje ze świata Flare Network, starannie selekcjonowane przez członków społeczności. W przyszłości grupa ma plany aktywnego budowania na sieci Flare, co pokazuje zaangażowanie i dążenie do rozwoju tej społeczności i technologii.

https://flr.globalfcx.com/

Warto podkreślić, że grupa FlareNetwork Polska zosała nie raz zauważona przez twórców i główne projekty budujące na sieci. Dzięki aktywnoci społeczności i ilości wejść na ich strone projekt o nazwie flare.builders, zdecydował się on przetłumaczyć swoj portal na Nasz język. Kolejnym wyróżnieniem jest umieszczenie projektu Focus na ich stronie.

https://www.flare.builders/

Projekt skupia się na łączeniu społeczności oraz edukacji i promowaniu właściwej wiedzy na temat technologii, a nie na dawaniu porad inwestycyjnych. Dzięki temu podejściu, ta społeczność ma jedno z najlepszych i najbardziej rzetelnych źródeł informacji na temat ekosystemu Flare Network i Songbird.

Zakończenie

Flare Network jako blockchain warstwy pierwszej wykorzystujący Ethereum Virtual Machine i standard programowania smart kontraktów, jest teraz w pełni funkcjonalny i dostępny dla wszystkich chętnych. Mimo że sieć była budowana od lat, dopiero teraz jest dostępna dla społeczności, która może czerpać z niej korzyści w postaci pasywnego dochodu, delegując do FTSO czy uczestnicząc w comiesięcznych airdropach. Również wczesne w niej uczestnictwo daje przewage nad resztą nieświadomego rynku. Prawdziwa wartość sieci natomiast będzie wynikać jednak z jej użyteczności, czyli potencjału do tworzenia zdecentralizowanych aplikacji i interoperacyjnych ekosystemów. Wszystko to sprawia, że Flare Network ma szansę stać się w przyszłości rzeczywiście użyteczną siecią i popularną siecią.

Linki:

https://flare.network/flaredrop-guide/

https://flare.network/team/

https://www.coinbureau.com/review/flare-spark-flr/

https://ripple.com/insights/investing-in-flare-networks-2/

https://flare.network/flare-receives-algorand-foundation-supagrant-to-develop-bitcoin-bridge/

https://blocktelegraph.io/connect-everything-flare-network-drives-momentum-with-major-distribution-of-4-28-billion-tokens/

https://flare.network/wp-content/uploads/Post-Quantum-Digital-Signature-Scheme.pdf

https://medium.com/avalancheavax/apricot-phase-four-snowman-and-reduced-c-chain-transaction-fees-1e1f67b42ecf

https://flare.network/wp-content/uploads/FCP-White-Paper.pdf

https://flare.network/stateconnector/

https://flare.network/ftso/

https://forum.interledger.org/t/flare-a-turing-complete-federated-byzantine-agreement-network/384

https://validators.towolabs.com

https://flaredecent.ftso.eu/

https://flare.network/fip01/

https://flare.network/fip-01-reference-guide/

https://blog.bitstamp.net/post/songbird-sgb-distribution/

 

 

2023 FCX Focus, All Rights Reserved.